Openhartige samenvattingen over CBD-onderzoeken

Osteoarthritis: Safety and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs
Arthritis

Artrose: veiligheid en klinische werkzaamheid van behandeling met cannabidiol bij honden met artrose

Lees meer
Safety: Assessing the Safety of CBD in Healthy Dogs and Cats
Safety

Veiligheid: beoordeling van de veiligheid van CBD bij gezonde honden en katten

Lees meer
Epilepsy: Reduction in Seizure Frequency after CBD Administration in Dogs
Epilepsy

Epilepsie: vermindering van de aanvalsfrequentie na CBD-toediening bij honden

Lees meer
Safety: Evaluating the Safety of Escalating Doses of CBD in Healthy Dogs
Safety

Veiligheid: evaluatie van de veiligheid van escalerende doses CBD bij gezonde honden

Lees meer
Safety: Daily Oral Administration of CBD for 28 days in Healthy Dogs was Well Tolerated
Safety

Veiligheid: dagelijkse orale toediening van CBD gedurende 28 dagen bij gezonde honden werd goed verdragen

Lees meer
Osteoarthritis: Daily use of CBD for the Treatment of Canine Osteoarthritis Pain
Arthritis

Artrose: dagelijks gebruik van CBD voor de behandeling van artrosepijn bij honden

Lees meer
Safety: Administering CBD Did Not Affect Canine Daily Voluntary Activity
Safety

Veiligheid: het toedienen van CBD had geen invloed op de dagelijkse vrijwillige activiteit van honden

Lees meer

Deze onderzoeken worden alleen voor informatieve doeleinden gedeeld. De informatie is geen vervanging voor deskundige veterinaire zorg of raadplegingen.