Openhartige samenvattingen over CBD-onderzoeken

Veiligheid: beoordeling van de veiligheid van CBD bij gezonde honden en katten

bij Candid Tails op Mar 30, 2022

Safety: Assessing the Safety of CBD in Healthy Dogs and Cats

Farmacokinetiek van een enkele dosis en voorlopige veiligheidsbeoordeling met gebruik van CBD-rijke hennepnutraceutical bij gezonde honden en katten

A. Deabold, WS Schwark, L. Wolf en JJ Wakshlag

2019

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN:

  • Deze studie brengt het veiligheidsprofiel van CBD voor zowel honden als katten aan het licht
  • CBD-toediening had geen effect op de voedselinname en het lichaamsgewicht
  • Er werden geen abnormale lichamelijke onderzoeken, gedragsveranderingen of orgaanstoornissen vastgesteld na toediening van CBD bij zowel honden als katten
  • De dagelijkse toediening van 4mg/kg CBD aan honden en katten werd goed verdragen en was niet schadelijk
  • CBD-consumptie door gezonde honden en katten veranderde niets aan de bloedanalyse of serumchemie, wat het veilige en onschadelijke profiel van CBD ondersteunde
  • Nogmaals, deze studie legt de basis voor het therapeutisch gebruik van CBD, aangezien de eigenschappen ervan uitgebreid zijn aangetoond en de veiligheid ervan is geëvalueerd

DOELSTELLINGEN & HYPOTHESE → De studie was gericht op het bepalen van de orale farmacokinetiek van een orale canine CBD-geïnfundeerde zachte kauwgom en orale katachtige CBD-geïnfundeerde visolie. Bovendien was het doel van de studie ook om de veiligheid en bijwerkingen te beoordelen tijdens een 12 weken durende toedieningsperiode van CBD bij gezonde honden en katten. Er werd verondersteld dat er geen veranderingen in de biochemische waarden van bloed en serum zouden worden aangetoond en dat het bijwerkingenprofiel van CBD veilig zou zijn en goed zou worden verdragen.

METHODEN → 8 gezonde honden en katten namen deel aan het onderzoek en elk van hen kreeg gedurende 12 weken tweemaal daags oraal een totale CBD-concentratie van 2 mg/kg toegediend. De farmacokinetiek van CBD, analyse van het volledige bloedbeeld (CBC) en serumbiochemiewaarden werden geëvalueerd. Dierenartsen voerden fysieke evaluaties uit voorafgaand aan de start van het onderzoek en wekelijks daarna en voerden gedurende het onderzoek tweemaal daags observaties van ongewenste voorvallen uit op tekenen van braken, dunne ontlasting, pijn of angst.

RESULTATEN → Farmacokinetiek bij honden toonde aan dat de halfwaardetijd van CBD (T1/2; tijd die een geneesmiddel nodig had om van de hoogste concentratie tot de helft van dit niveau te verdwijnen) 1 uur was voor de dosis van 2 mg/kg. De hoogste concentratie (Cmax) CBD was 301 ng/ml met een Tmax (hoeveelheid tijd dat een medicijn aanwezig is bij de maximale concentratie) van 1,4 uur. De gemiddelde verblijftijd (MRT; gemiddelde tijd dat een molecuul in het lichaam blijft) was 1,4 uur en de gemiddelde AUC (area under the curve; maat voor de totale systemische blootstelling aan een geneesmiddel) was 1297 ng-u/ml. Farmacokinetiek bij katten toonde aan dat de levensduur van CBD T1/2 1,5 uur was voor de dosis van 2 mg/kg. De Cmax van CBD was 43ng/ml met een Tmax van 2 uur. MRT was 3,5 uur en de gemiddelde AUC was 164 ng-u/ml. Katten vertoonden een veel lagere orale absorptiekinetiek of snelle eliminatie, wat suggereert dat de dosering tussen de twee soorten kan verschillen.

Afbeelding 1: Gemiddelde CBD-concentraties van honden en katten op verschillende tijdstippen na het doen.

CBC- of serumbiochemiewaarden buiten de referentiebereiken werden op geen enkel tijdstip waargenomen tijdens het 12 weken durende traject. ALP- of ALT-waarden (levermarkers) overschreden tijdens het onderzoek voor geen enkele hond het normale referentiebereik en slechts één enkele kat vertoonde verhoogde ALT-waarden tijdens de behandeling; toch werden er geen klinische symptomen waargenomen die rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met de verhoogde ALT. Bovendien laat het ontbreken van een controlegroep geen speculatie toe over de oorzaak van deze ALT-verhoging, aangezien die te wijten zou kunnen zijn aan de toediening van CBD of aan de visolie zelf. Wat bijwerkingen betreft, werden van de totale observatieperiodes van 1344 53 bijwerkingen gemeld bij honden. Dunne ontlasting was de meest voorkomende bijwerking die werd opgemerkt en trad in 3,3% van de tijd op, terwijl braken slechts in 0,45% van de tijd werd geregistreerd. Gedurende de duur van het onderzoek was er een hoge mate van acceptatie van de met CBD doordrenkte kauwsnacks, met een gemiddeld acceptatiepercentage van 96,7%. Wat katten betreft, waren de belangrijkste bijwerkingen likken en hoofdschudden, die respectievelijk 476 (35,4%) en 339 (25,2%) keer werden waargenomen. De voedselconsumptie en het lichaamsgewicht van de honden en katten bleven gedurende de 12 weken constant; lichamelijk onderzoek bracht tijdens het onderzoek geen afwijkingen of veranderingen in het gedrag van honden en katten aan het licht.

Kortom, CBD lijkt relatief veilig te zijn bij gezonde honden- en kattenpopulaties , en honden lijken CBD beter op te nemen dan katten. Het ontbreken van veranderingen in serumchemie bij beide soorten is geruststellend aangezien het betrekking heeft op voorlopige toxiciteitsbevindingen.

Tags:

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.