Openhartige samenvattingen over CBD-onderzoeken

Kanker: werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van cannabinoïden bij patiënten met hardnekkige kankergerelateerde pijn

bij Candid Tails op Mar 02, 2022

Cancer: Efficacy, Safety & Tolerability of Cannabinoids in Patients with Intractable Cancer-Related Pain

Multicenter, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek met parallelle groepen naar de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van THC:CBD-extract en THC-extract bij patiënten met hardnekkige kankergerelateerde pijn

R. Johnson, M. Burnell-Nugent, D.Lossignol, ED Ganae-Motan, R. Potts, MT Fallon

2010

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN:

  • 43% van de deelnemers ervoer een vermindering van ≥30% in kankergerelateerde pijnintensiteit na behandeling met cannabinoïden
  • Bij 20% van de katten en 25% van de honden wordt in hun leven kanker vastgesteld
  • Na 2 weken CBD+THC naast alle andere behandelingen te hebben gekregen, was er een statistisch significante vermindering van de ernst van de pijn in vergelijking met placebo
  • Door de toevoeging van CBD steeg de respons met 20%
  • Een groter deel van de patiënten in de behandelingsgroep met cannabinoïden verminderde de dosering van andere pijnstillers, terwijl het grootste deel van de dosisverhogingen in de placebogroep voorkwam
  • Toediening van THC+CBD werd goed verdragen en er werden geen veiligheidsproblemen vastgesteld

DOELSTELLINGEN & HYPOTHESE De studie vergeleek de werkzaamheid van een THC:CBD en een extract met alleen THC met placebo, bij het verlichten van pijn bij patiënten met gevorderde kanker en met ten minste matig ernstige kankergerelateerde pijn. 70%-90% van de patiënten met kanker in een gevorderd stadium ervaart significante pijn naast onvoldoende pijnverlichting met opioïden en standaard adjuvante analgetica ondanks dosisaanpassingen. Onaanvaardbare bijwerkingen komen vaak voor bij standaard pijnmedicatie. In deze studie werden zowel een THC:CBD-extract als een extract met alleen THC vergeleken met placebo om vast te stellen of de opname van CBD een ander werkzaamheids- of veiligheidsprofiel opleverde.


METHODEN 177 patiënten in een chronische opioïdenbehandeling met kankerpijn namen deel aan een 2 weken durende, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met parallelle groepen. Patiënten doorliepen een basislijnperiode waarin ze een studiedagboek bijhielden, waarbij ze elke dag de pijnscore, achtergrondmedicatie en aanvullende pijnmedicatie noteerden. Patiënten werden vervolgens gerandomiseerd om behandeld te worden met THC+CBD, alleen THC of placebo. De eindpunten waren de verandering ten opzichte van de uitgangswaarde in de Numerical Rating Scale (NRS) pijnscore en het gebruik van gelijktijdige analgesie. Secundaire eindpunten waren: gebruik van achtergrondmedicatie opioïden, patiëntbeoordelingen van slaapkwaliteit, misselijkheid, geheugen, concentratie en eetlust gedurende de afgelopen 24 uur. Een vermindering van de pijn-NRS van ongeveer 30% wordt beschouwd als een klinisch belangrijk verschil en de proporties responders (patiënten met een vermindering van de pijn-NRS van ongeveer 30%, wat als klinisch belangrijk wordt beschouwd) werden tussen de behandelingen vergeleken.


RESULTATEN Verandering ten opzichte van baseline in de gemiddelde NRS-score voor pijn was statistisch significant in het voordeel van THC+CBD in vergelijking met placebo (verbetering van -1,37 vs. -0,69), terwijl de THC-groep een niet-significante verandering liet zien (-1,01 vs. -0,69). 43% van de patiënten die THC+CBD gebruikten, bereikten een verbetering van 30% of meer in hun pijnscore, tweemaal zoveel als de patiënten in de THC- en placebogroepen (THC 23%, placebo 21%). Het mediane verschil met placebo was statistisch significant voor een vermindering van pijn, wat in het voordeel was van THC:CBD-extract (0,55 punten) maar niet voor het THC-extract (0,24 punten). Patiënten behielden een stabiele dosering gedurende de behandelingsperiode, dat wil zeggen dat er geen neiging werd waargenomen om de behandelingsdosis met de tijd te verhogen . De verandering in het aantal dagelijkse doses van gelijktijdig toegediende medicatie tussen de uitgangswaarde en het einde van de studie vertoonde een trend in de richting van een afname van het aantal ingenomen doses in de THC+CBD-groep en een toename in de placebogroep. De meeste geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen waren licht/matig van ernst. Er werden geen statistisch significante verschillen in door de patiënt beoordeelde slaapkwaliteit of misselijkheid opgemerkt tussen de studiemedicatie en placebo. Geen van de gemelde bijwerkingen gaf aanleiding tot bezorgdheid over de veiligheid van de behandeling.

Tags:

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.