Openhartige samenvattingen over CBD-onderzoeken

Epilepsie: cannabidiol bij patiënten met therapieresistente epilepsie

bij Candid Tails op Feb 25, 2022

Epilepsy: Cannabidiol in Patients With Treatment-Resistant Epilepsy

Cannabidiol bij patiënten met therapieresistente epilepsie: een open-label interventioneel onderzoek

Devinsky, E. Marsh, D. Friedman, E. Thiele, L. Laux, J. Sullivan, I. Miller, R. Flamini, A. Wilfong, F. Filloux, M. Wong, N. Tilton, P. Bruno, J. Bluvstein, J. Hedlund, R. Kamens, J. Maclean, S. Nangia, NS Singhal, CA Wilson, A. Patel, MR Cilio

2015

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN:

 • De behandeling met CBD-olie vertoonde een gunstig veiligheids- en bijwerkingenprofiel
 • Er was een vermindering van 36,5% in de frequentie van motorische aanvallen tijdens de behandelingsperiode en een vermindering van 35,5% in alle soorten aanvallen
 • Voor motorische aanvallen had 39% van de patiënten een vermindering van 50% of meer, 21% van 70% of meer en 9% had een vermindering van 90% of meer
 • Voor alle soorten aanvallen had 37% van de patiënten een vermindering van 50% of meer, 22% van 70% of meer en 8% had een vermindering van 90% of meer
 • De meeste patiënten die vrij van aanvallen of een vermindering van 90% bereikten, hadden nog nooit eerder een anti-epilepticumbehandeling gehad die zo effectief was als CBD-olie

  DOELSTELLINGEN & HYPOTHESE Het doel was om vast te stellen of toevoeging van cannabidiol aan bestaande anti-epileptische regimes veilig, getolereerd en werkzaam zou zijn bij kinderen en jonge volwassenen met zeer therapieresistente epilepsie. Het primaire eindpunt was het aantonen van de veiligheid en verdraagbaarheid, terwijl de werkzaamheid werd gemeten aan de hand van de mediane procentuele verandering in de gemiddelde maandelijkse frequentie van motorische aanvallen en in alle soorten aanvallen na 12 weken. Het responspercentage werd ook beoordeeld, gedefinieerd als patiënten bij wie de vermindering van de aanvalsfrequentie > 50%, 70% of 90% was.


  METHODEN Prospectief, open-label onderzoek met uitgebreide toegang bij patiënten van 1 tot 30 jaar met ernstige, hardnekkige, therapieresistente epilepsie. Van de 214 ingeschreven patiënten werden er 162 opgenomen in de veiligheidsanalyse en 137 in de werkzaamheidsanalyse. Er was een pre-cannabidiolperiode van 4 weken waarin de epileptische activiteit werd gemeld en waarna patiënten een 99% zuiver cannabidiol-extract op oliebasis kregen in een oplossing op basis van sesamolie van 100 mg/ml. Cannabidiol in een dosis van 2-5 mg/kg/dag, verdeeld over tweemaal daagse dosering, werd toegevoegd aan het anti-epileptische basisregime, daarna omhoog getitreerd tot intolerantie of een maximale dagelijkse dosis van 25 mg/kg of 50 mg/kg werd bereikt. bereikt.

  RESULTATEN De hoge mate van vermindering van aanvallen en bereikte vrijheid suggereert een klinisch betekenisvolle werkzaamheid. Patiënten die in deze studie waren opgenomen, behoorden tot de meest therapieresistente patiënten met een slechte prognose, met een hoog gebruik van noodmedicatie en een plotseling onverwacht overlijden.

  Veiligheidsuitkomsten: Bij 128 patiënten werden bijwerkingen gemeld en de meeste waren mild tot matig en van voorbijgaande aard. De veiligheid en verdraagbaarheid van cannabidiol waren acceptabel en het bijwerkingenprofiel was gunstig, met slechts 3% van de patiënten die de behandeling stopten vanwege een bijwerking. Werkzaamheidsresultaten: de mediane maandelijkse frequentie van motorische aanvallen daalde van 30,0 naar 15,8 tijdens de behandelingsperiode en de mediane verandering in maandelijkse motorische aanvallen was -36,5% . 5 patiënten waren vrij van alle motorische aanvallen tijdens de behandelingsperiode van 12 weken. 54 patiënten hadden een vermindering van 50% of meer in motorische aanvallen, terwijl 29 een vermindering hadden van 70% of meer en 12 van 90% of meer. Voor alle soorten aanvallen hadden 51 patiënten een vermindering van 50% of meer, 30 van 70% of meer en 11 hadden een vermindering van 90% of meer. De mediane verandering in maandelijkse aanvallen van alle soorten was -35,5% .

  Tags:

  Laat een reactie achter

  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.