Openhartige samenvattingen over CBD-onderzoeken

Kanker: veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van het gebruik van cannabinoïden bij patiënten met terminale kankergerelateerde pijn

bij Candid Tails op Mar 03, 2022

Cancer: Long-Term Safety and Tolerability of Cannabinoids use in Patients with Terminal Cancer-related Pain

Een open-label uitbreidingsonderzoek om de veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van THC/CBD-spray voor oromucosaal gebruik en THC-spray voor oromucosaal gebruik te onderzoeken bij patiënten met terminale, aan kanker gerelateerde pijn die ongevoelig is voor sterke opioïde analgetica

R. Johnson, D. Lossignol, M. Burnell-Nugent, MT Fallon    

2013

BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN:

  • Langdurig gebruik van cannabinoïden werd goed verdragen en er werd geen verlies van effect waargenomen
  • Patiënten die werden behandeld, probeerden de dosis cannabinoïden niet te verhogen, noch zochten ze naar een andere behandeling voor pijnverlichting
  • Kwaliteit van leven domeinen van slapeloosheid, vermoeidheid en pijn vertoonden een verbetering na toediening van cannabinoïden en er werd geen schadelijk effect waargenomen op het gebied van cognitief functioneren

DOELSTELLINGEN & HYPOTHESE → Opioïden zijn de belangrijkste middelen die worden gebruikt bij de behandeling van aan kanker gerelateerde pijn, maar het therapeutische voordeel van langdurig gebruik wordt vaak tenietgedaan door de ontwikkeling van ondraaglijke bijwerkingen. Deze vervolgstudie werd uitgevoerd om de veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van THC+CBD en THC-toedieningen te onderzoeken bij het verlichten van pijn bij gevorderde kankerpatiënten.


METHODEN → 43 patiënten die hadden deelgenomen aan een eerdere gerandomiseerde gecontroleerde studie met 3 armen (THC+CBD, THC of placebo), 2 weken durende gerandomiseerde gecontroleerde ouderstudie, namen deel aan deze open-label, multicenter, follow-up studie. Bij elk bezoek werd de volgende informatie geregistreerd: bijwerkingen, vitale functies, analysegegevens van bloedmonsters, beoordeling van pijnbestrijding en eventuele veranderingen in de huidige medische toestand en de huidige dosis studiemedicatie. De European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire-C30 (EORTC QLQ-C30) en Brief Pain Inventory Short-Form (BPI-SF) werden ook ingevuld. De eindpunten voor de werkzaamheid waren gebaseerd op een pijnschaal van 0-10, inclusief de gemiddelde en ergste pijn, en de hoeveelheid pijn die hun dagelijks leven belemmerde, en op de vragenlijst over de kwaliteit van leven. De veiligheidseindpunten waren: incidentie van niet-opgewekte bijwerkingen, laboratoriumparameters en gebruik van noodmedicatie en analgetische onderhoudsmedicatie.


RESULTATEN → De scores voor de domeinen ''ernst van de pijn'' en ''ergste pijn'' vertoonden bij elk bezoek een afname bij de THC/CBD-spraypatiënten. Voor de EORTC QLQ-C30-domeinen met betrekking tot bijwerkingen werden verbeteringen in de loop van de tijd waargenomen in de domeinen slapeloosheid (26% afname) en pijn (24% afname) tussen baseline en week 5. Er was ook een afname in het domein vermoeidheid. Er werd geen schadelijk effect waargenomen op het gebied van cognitief functioneren. Gedurende de hele studie was er geen bewijs van een verlies van effect voor de verlichting van aan kanker gerelateerde pijn bij langdurig gebruik . Patiënten probeerden ook niet om hun dosis van de onderzoeksmedicatie of andere pijnstillende medicatie in de loop van de tijd te verhogen. Het feit dat slechts een klein deel van de patiënten zich terugtrok uit het onderzoek vanwege het gebrek aan werkzaamheid, suggereert daarom dat patiënten van mening waren dat de onderzoeksmedicatie een klinisch relevant voordeel opleverde. De behandeling met CBD+THC werd goed verdragen en slechts 8% van de patiënten had een bijwerking die verband hield met de onderzoeksmedicatie. De resultaten suggereren ook dat THC/CBD-spray tot vijf weken lang goed verdragen en heilzaam blijft. De voordelen die de studiepatiënten tijdens de gerandomiseerde studie ontvingen, bleven gehandhaafd tijdens hun deelname aan de verlengingsstudie, zonder verhoging van de dosis van de studiemedicatie.

Tags:

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.